• ՄՈՍԿՎԱ ՔԱՂԱՔԻ «ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ»

Մոսկվա քաղաքի Իրավաբանների կենտրոնական կոլեգիայի իրավաբաններն աչքի են ընկնում բազմամյա փորձով և մասնագիտական բարձր որակներով, ազնվությամբ և պատասխանատու վերաբերմունքով առ այն մարդիկ, ովքեր դիմել են նրանց օգնությանը: Կոլեգիայի իրավաբանները տարին մի քանի անգամ այցելում են Հայաստան, և այդ իսկ պատճառով սեփական փորձով գիտեն , թե ինչ խնդիրների են բախվում իրենց այցելուները: Ինչպե՞ս ստանալ կամ երկարացնել Ռուսաստանում ապրելու թույլտվությունը: Ցանկանում եք համապատասխան մարմիններին տեղեկացնե՞լ երկրորդ քաղաքացիության առկայության մասին, հիմքի դեպքում դատարանում բողոքարկե՞լ Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու արգելքի վերաբերյալ կայացված որոշումը, Ռուսաստանում ընկերությո՞ւն գրանցել, փաստաթղթե՞ր նախապատրաստել պետական գնումների մրցույթներին մասնակցելու համար, պաշտպանել ունեցվածքի իրավունքները Ռուսատսանո՞ւմ: Մեր մոսկովյան գործընկերները խորհրդատվություն կտրամադրեն Անկետա.ՌՖ-ի հաճախորդներին և որակյալ իրավաբանական աջակցություն կտրամադրեն վերոնշյալ կամ այլ հարցերի վերաբերյալ, կպաշտպանեն Ձեզ և Ձեր բիզնեսը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում:

Զանգահարեք 09 000 7777

 СЗАО «РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ»

«Росгосстрах Армения» — крупнейшая в Армении страховая компания, предоставляющая страховые услуги физическим и юридическим лицам для защиты от широкого спектра рисков. Дочка российской Группы компаний «Росгосстрах» сегодня уверенно лидирует на армянском рынке страхования. Страховая программа «Индивидуальная+», предусмотренная для российских граждан, была разработана в партнерстве с компанией «Анкета.РФ». Территория покрытия программы – Армения и Россия. Право эксклюзивных продаж пакета на армянском рынке предоставлено компании Анкета.РФ, деятельность которой также застрахована «Росгосстрах Армения».